Affärsplaner

En butiks hälsa kan mätas genom att undersöka försäljningen per kvadratmeter. Det är det metrikt som kan användas år för år för att bestämma verksamhetens livskraft. Till exempel, eftersom dina utgifter förändras varje år (blir högre) och dina marginaler förblir desamma, måste din försäljning öka per kvadratfot för att upprätthålla ett positivt kassaflöde för ditt företag.

Läs Mer

Avsnittet om marknadsstrategi i affärsplanen beskriver vem dina kunder är och vilka sätt du kan nå dem om de varor och tjänster du erbjuder. Om konsumenterna inte vet om ditt företag kan du inte hålla verksamheten mycket länge. Dessutom förklarar en fördelning på vem du säljer till också den konkurrensanalys av ditt företag.

Läs Mer

En av de viktigaste aspekterna av alla småföretag är att ha en genomtänkt, strategisk affärsplan. I min detaljhandelsrådgivning upptäcker jag att mindre än 10% av de oberoende detaljhandlarna har en verklig affärsplan. Och de som gör det är att banken krävde att de skulle skriva en för att få ett lån. Det är inte konstigt att över hälften av alla småföretag och detaljhandlare misslyckas under de tre första åren - de har ingen plan.

Läs Mer

Eftersom den finansiella planen visar investeringar, lån, kundfordringar och leverantörsskulder är det en av de viktigaste delarna av en affärsplan. Utan detta avsnitt kan planen inte bevisa att företaget skulle vara en livskraftig verksamhet. Ibland förväxlas med termen affärsplan eftersom många använder dessa två idéer omväxlande, är den finansiella planen fokuserad på din nuvarande ekonomiska hälsa i din butik kontra en affärsplan som är inriktad på din vision för en butik.

Läs Mer

Att identifiera affärsresurser som du börjar ditt företag redan med och redovisa de resurser du behöver förvärva efter att företaget startat är ett avgörande steg i affärsplaneringen. För att ta reda på exakt vilka resurser ditt företag kommer att behöva och redovisa för dem i din affärsplaneringsprocess, ställa dig själv dessa två avgörande frågor: Kräver att starta och växa ditt företag kräver att du har personal till hands?

Läs Mer

Som en start är det ingen enkel uppgift att utveckla din affärsplan. Även om du kanske aldrig har utvecklat en plan tidigare, är det viktigt att du börjar nu eftersom din affärsplan inte bara leder dina handlingar när du får ditt företag från marken utan kommer att hålla ditt företag på rätt spår när ditt företag växer. De viktigaste komponenterna i din affärsplan är en beskrivning av din organisationsstruktur (inklusive din lednings- och personalresurser) filosofi och behov, antalet anställda du tänker anställa, hur du hanterar dina anställda och dina uppskattade personalkostnader .

Läs Mer

En avgörande del av alla affärsplaner är att stava din företags historia och berätta din ursprungshistoria för att visa potentiella teamkamrater och investerare hur du landade på din affärsidé och varför du är unikt kvalificerad att driva den. Att dela din affärsbakgrund går långt utöver att bara berätta en smart historia om hur du segrade över motgången för att starta din nya verksamhet.

Läs Mer

Även den mest genomtänkta affärsplanen är bara en pappersbunt om den inte är kopplad till tydliga riktlinjer för din väg mot att genomföra affärsplanen. Din implementeringsplan är avsnittet i din större affärsplan, där du ska: Förklara mål Tilldela uppgifter med tidsfrister Kartlägga dina framsteg mot att nå mål och milstolpar. Alla dessa ansträngningar är de verktyg du kommer att använda för att växa ditt företag.

Läs Mer

En affärsplan är en grund, eller snarare en språngbräda, mot upprättandet och tillväxten av en ny verksamhet. En affärsplan är ett viktigt verktyg för företag som samlar kapital - och din affärsplan måste vara investerare. En investerarklar affärsplan är ett dokument som är professionellt förberett för att tillgodose behoven hos både riskkapitalister och angelinvesterare.

Läs Mer

En affärsplan för en butik kan vara ett komplext dokument på flera sidor skapat med speciell programvara, eller det kan vara en sida som rivs från en anteckningsbok. Syftet med din affärsplan kommer att avgöra hur mycket information som ska inkluderas och vilket format du ska använda. För finansiering har du bättre chans att övertyga någon att finansiera ditt företag om det finns gott om detaljer.

Läs Mer

Se till att din nya satsning skapas för framgång från början. Vi strävar efter att undersöka, testa och rekommendera de bästa produkterna. Vi kan få provision från köp som gjorts efter att vi har besökt länkar inom vårt innehåll. Läs mer om vår granskningsprocess. När du funderar på att sluta dina 9 till 5 och starta ett nytt företag är det mycket roligt att dröja revolutionära idéer - och ibland är det mycket svårare.

Läs Mer

När du skriver en affärsplan är organisationssektionen bäst organiserad som två delar: en översikt över branschen och en sammanfattning av ditt företags position inom branschen. Innan du skriver detta avsnitt i affärsplanen använder du dessa frågor för att fokusera din forskning: Hur stor är din bransch?

Läs Mer

Här är en enkel affärsplanmall för företagare ••• John Wildgoose / Getty Images Tror du att du har en bra idé för ett företag? Det bästa sättet att ta reda på om du gör eller inte är att göra din forskning och skriva en affärsplan för att se om din idé är genomförbar. Den enkla affärsplanmallen som presenteras här kommer igång.

Läs Mer

Den ekonomiska delen av din affärsplan avgör om din affärsidé är livskraftig eller inte och kommer att vara i fokus för alla investerare som kan lockas till din affärsidé. Det finansiella avsnittet består av tre finansiella rapporter: resultaträkningen, kassaflödesprognosen och balansräkningen.

Läs Mer

En marknadsföringsstrategi är viktig för alla företag eftersom den tydligt beskriver hur de kommer att hitta nya kunder och marknadsföra sina produkter och tjänster för att i slutändan få mer försäljning. Du kan använda marknadsföringsstrategin som ett fristående verktyg, som en del av en marknadsföringsplan eller som en del av en affärsplan med allt olika komponenter.

Läs Mer

Exempelplan illustrerar processen ••• Getty Images En enkel affärsplan för kafé kan hjälpa dig att få ditt företag från marken genom att följa en standardlayout som består av ett enda dokument uppdelat i flera avsnitt. Inkluderat bör vara en beskrivning av organisationen, marknadsundersökningar, konkurrensanalys, försäljningsstrategier, kapital- och arbetskraftskrav och finansiella data.

Läs Mer

Företagsbeskrivningsavsnittet i din affärsplan är vanligtvis det andra avsnittet, som kommer efter verkställande sammanfattningen. Företagsbeskrivningen beskriver viktiga detaljer om ditt företag, till exempel var du befinner dig, hur stort företaget är, vad du gör och vad du hoppas kunna uppnå. Företagsbeskrivningen av din affärsplan beskriver företagets vision och inriktning så att potentiella långivare och partners kan utveckla ett exakt intryck om vem du är.

Läs Mer

Att genomföra en breakeven-analys är viktigt för att avgöra exakt när du kan förvänta dig att ditt företag ska täcka alla utgifter och börja generera en vinst. Detta är en viktig milstolpe i början av varje nystartad verksamhet. Så skrämmande ett företag som det kan verka om du aldrig har gjort ett, verkligheten är att det kokar ner till enkel matematik.

Läs Mer

Definition En affärsplan är ett dokument som sammanfattar verksamhetens operativa och ekonomiska mål och innehåller detaljerade planer och budgetar som visar hur målen ska realiseras. Det är färdplanen för framgången för ditt företag. För alla som startar ett företag är det ett viktigt första steg.

Läs Mer

Att konstruera en affärsplan handlar om att titta på och konfrontera antaganden. Tänk på de fem följande viktigaste antagandena, så kommer du vara på god väg till en mer solid plan. Finns det ett behov av din produkt eller tjänst? Det är en uppenbar fråga, men många företagare förbiser det. Att veta att det finns ett behov för din produkt är annorlunda än att ha en ansträngning eller en känsla.

Läs Mer