Litet företag

Skörda pengar och resor från att driva din egen biz. Vi är engagerade i att undersöka, testa och rekommendera de bästa produkterna. Vi kan få provision från köp som gjorts efter att vi har besökt länkar inom vårt innehåll. Läs mer om vår granskningsprocess. Om du spenderar mycket på ditt lilla företag är det viktigt att ha rätt kreditkort.

Läs Mer

Federal Highway Administration (FHWA) är en del av det amerikanska transportdepartementet (DoT) och skapades 1966. Det ansvarar för de federala bestämmelserna om storlek och vikt för kommersiella motorfordon Code of Federal Regulations (CFR), 23 CFR Del 658. Storleksförordningar Första gången reglerna antogs för storleken på kommersiella motorfordon var 1956.

Läs Mer

Kassaflödesmarginalen är en av de viktigaste lönsamhetsgraden för ett företag. Det berättar hur väl företaget konverterar försäljning till kontanter och kontanter är av avgörande betydelse eftersom det är skyldigt att betala utgifter. Konvertering av försäljningsdollar till kontanter är avgörande. Lönsamhetsgraden visar ett företags totala effektivitet och prestanda.

Läs Mer

Affiliate-marknadsföring benämns ofta som ett av de bästa online-marknadsföringsprogrammen som är tillgängliga för små företag. Varför? Det finns ingen risk när det gäller affiliate-marknadsföring. du betalar bara efter att resultaten har levererats. Med hjälp av ett marknadsföringsprogram för affiliate samtycker du till att betala dina partnerpartners en remissavgift för varje lead eller försäljning som genereras.

Läs Mer

Solvensförhållanden mäter ett företags förmåga att betala sin långsiktiga skuld och räntan på den skulden. Solvensförhållanden, som en del av analysen av finansiella förhållanden, hjälper företagets ägare att bestämma riskerna för företagets långsiktiga överlevnad. Solvensförhållanden förväxlas ibland med likviditetsförhållanden.

Läs Mer

Leveranskedjan innehåller alla aspekter av att flytta material från säljaren genom tillverkningsprocessen till slutkunden. Leveranskedjan fokuserar på leverantörer, tillverkare, mellanhänder, logistiktjänster och kunden. Leveranskedjan ingår inte längre inom ländernas gränser utan omfattar alla länder, oavsett om de är leverantörer, tillverkare eller kunder.

Läs Mer

Marknadsföring är processen för att kommunicera med dina kunder för att övertala dem att köpa dina produkter eller tjänster. Denna typ av kommunikation kräver att du förstår dina kunders behov och presenterar en lösning som bara du kan leverera. Grunderna i marknadsföringen Marknadsföringen för ditt lilla företag består av en mängd olika strategier som du kan använda för att kommunicera med och övertyga kunder.

Läs Mer

En skuldebrev är ett grundläggande utlåningsdokument som kan användas i många affärs- och personliga situationer. Det är i princip ett löfte att betala. Den här anteckningen är ett juridiskt avtal och det regleras av lagarna i staten där det är skrivet. Lånepapper kan användas i följande affärs- eller personliga situationer: För köp av föremål som bil, möbler eller elektronisk utrustning.

Läs Mer

Den snabba kvoten, ibland kallad kvoten för snabb tillgångar eller syra-testet, fungerar som en indikator på ett företags kortsiktiga likviditet eller dess förmåga att uppfylla sina kortfristiga åtaganden. Med andra ord testar det hur mycket företaget har i tillgångar för att betala av alla sina skulder. Tillgångar inkluderar kontanter, kundfordringar, kortfristiga placeringar och lager.

Läs Mer

Vendor Managed Inventory eller VMI är en process där leverantören skapar beställningar för sina kunder baserat på efterfrågningsinformation som de får från kunden. Säljaren och kunden är bundna av ett avtal som bestämmer lagernivåer, fyllningshastigheter och kostnader. Detta arrangemang kan förbättra leveranskedjans prestanda men minska varulager och eliminera lagerutfallssituationer.

Läs Mer

Har du verkställbara och uppdaterade policyer för nyckelkontroll? Med så mycket uppmärksamhet åt högteknologiska hot är det lätt att glömma att de små metallnycklarna kan göra dig ganska sårbar också. Tänk på hur många dörrar i din anläggning som nås via mekaniska nycklar. Behöver dina entrédörrar bara en nyckel för att öppna?

Läs Mer

Nyckeln till framgångsrik marknadsföring är att hitta rätt marknadsföringsstrategi - inklusive ditt meddelande, tidpunkt och kommunikationsmetod - för att nå och påverka dina kunder. Att definiera marknadsföringsmarknadsföring är processen att lära konsumenterna varför de bör välja din produkt eller tjänst framför dina konkurrenter, och är en form av övertygande kommunikation.

Läs Mer

I den här artikeln kommer vi att överväga några vanligt använda likviditetsförhållanden som används i den ekonomiska analysen av ett företag. En balansräkning tillhandahålls som ett exempel för att beräkna ett företags finansiella ställning genom att mäta dess likviditet, vilket är förmågan att betala sin nuvarande skuld med sina omsättningstillgångar.

Läs Mer

Det bokförda värdet på tillgångar och aktier är värdet på dessa poster i ett företags finansiella register. Dessa värden finns i företagets balansräkning och redovisningsverktyg som tidskrifter och bokar. Det bokförda värdet per aktie är ett marknadsvärde som väger eget kapital mot utestående aktier.

Läs Mer

Varje företag måste ha kunder att sälja till så att en vinst kan göras. Ibland har företag bra tjänster eller produkter men misslyckas på grund av sin bristande förmåga att hitta rätt kunder. Det finns ett antal sätt på vilka företag kan hitta och behålla kunder, från kalla samtal till samarbete med andra företag.

Läs Mer

Leadgenerationsföretag förser ditt företag med de heta leads som du behöver för att skaffa nya kunder, samtidigt som du frigör din tid att spendera på andra uppgifter, som produktutveckling eller kvalitetssäkring. Omvänt kan du fördubbla nya leads och trumma upp affärer i takt med leads från generationsföretag.

Läs Mer

Bruttomarginalen är ett förhållande som indikerar resultatet för ett företags försäljning och produktion. Detta förhållande görs genom att redovisa kostnaden för sålda varor - som inkluderar alla kostnader som genereras för att producera eller tillhandahålla din produkt eller tjänst - och dina totala intäkter. Om ditt företag har en bruttovinstmarginal på 24% betyder det att 24% av dina totala intäkter blev vinst.

Läs Mer

Företagare tenderar att ogillar den ekonomiska förvaltningen av deras företag. Vem kan skylla på dem !? Det är verkligen inte så roligt som marknadsföring eller reklam eller att utveckla en e-handelswebbplats. Men det finns en sak om att lära sig om ekonomisk förvaltning av ditt företag. Det är absolut nödvändigt.

Läs Mer

När du arbetar dag in och dag med marknadsföringsplaner och marknadsföringsstrategier kan du befinna dig i en torr troll med brist på nya idéer. Det kan vara en frustrerande position att vara i. Vi har funnit att när vi träffar en kreativ torr spell det hjälper det att spendera tid på att granska marknadsföringstips och idéer. Genom att göra detta ger det ofta ett ryck till mitt kreativa tänkande och vi skjuter igenom det mentala blocket.

Läs Mer

När du förhandlar om ett avtal med en leverantör anger kontraktets villkor detaljer såsom mängden som ska köpas, prissättning, rabatter och leveransinstruktioner. Avtalet kommer också att innehålla klausuler om hur proceduren är att säga upp kontraktet av vissa skäl. Kontraktet är ett juridiskt dokument som skyddar kundens och leverantörens intressen och är juridiskt bindande för båda parter.

Läs Mer